publicerad: 2021  
sexualsystem sexual­systemet
sexu·al|­syst·em·et
substantiv
sexua`lsystem
in­delning av växt­riket som bygger på växternas fortplantnings­organ
Linnés sexual­system
belagt sedan 1793