SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sinn`e substantiv ~t ~n sinn·et1(kroppsligt organ med) förmåga att om­vandla fysiska retningar till syn-, hörsel-, känsel-, lukt- eller smak­upplevelser psykol.JFRcohyponymkänsla 1 sinnesintrycksinnesorgande fem sinnenalukten var hans sämst ut­vecklade sinnede tvivlade på sina egna sinnens vittnes­bördhan mötte världen med vid­öppna sinnendet vid­underliga landskapet fyllde alla sinnenäv. ngt ut­vidgatbalanssinnehon väntade med alla sinnen på hel­spännett sjätte sinneen (nästan) över­naturlig förmåga att upp­fatta före­teelser som inte kan upp­fattas med de fem organiska sinnenahan verkar ha ett sjätte sinne som gör att han all­tid vet var mot­ståndaren kommer att skjuta sedan 1405testamente upprättat av Jösse Johansson till förmån för kyrkor och kloster i Uppsala (Svenskt Diplomatarium)fornsv. sin, sinne; av lågty. sin ’sinne; tanke; förstånd’; besl. med sentera; jfr även besinna 2knappast plur. (samman­fattning av) tänkande, känslo­liv och vilje­liv psykol.JFRcohyponympsyke 1cohyponymsjäl 1 sinnesförmögenhetsinneslugnsinnesrohans o­roliga sinnehon hade ett ljust sinnefå lugn i sitt sinneen underbar frid fyllde hennes sinneäv.humör sinnelagsinnesrörelseäv.smak, tycke en person efter hans sinneefter sitt sinneefter sin egen smaksedan hon tog över före­taget har hon format det efter sitt sinne få ngn/ngt ur sinnet/sitt sinnefå ngn/ngt ur tankarnadet som chefen sagt till henne kunde hon inte få ur sinnet på hela veckan gå ngn djupt till sinnesgöra ngn mycket ledsen och upp­rördföräldrarnas bort­gång gick honom djupt till sinnes i sitt stilla sinnetyst för sig självdet här kommer aldrig att lyckas, tänkte hon i sitt stilla sinne sinnet rinner (till/över) på ngnngn blir arghan hade druckit mer än han tålde och sinnet rann till på honom när han blev till­sagd att lugna sig sätta sig i sinnet att göra ngtbestämt före­sätta sig att göra ngtde har satt sig i sinnet att flyga jorden runt nonstop vara från sina sinnenvara förryckt eller tokigdet händer att barn måste omhänder­tas då föräldrarna är från sina sinnen vara lätt till sinnesvara på gott humörefter den fantastiska konserten var hon lätt till sinnes vid sina sinnens fulla bruksebruk 1 sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)3läggning med talang för ngt psykol.JFRcohyponymanlag 2cohyponymfallenhet bollsinnehan har sinne för humorhon har ut­präglat sinne för ekonomisinne för ngt/att+Vsedan 1617