publicerad: 2021  
stadsprivilegier plural
stads|­privi·legi·er
substantiv
[stat`s-]
historiskt lokalt monopol på rättigheter till handel och andra näringar för städer under medel­tiden
Lands­krona fick stads­privilegier 1413
belagt sedan 1543