publicerad: 2021  
stadsrättigheter plural
stads|­rätt·ig·het·er
substantiv
[stat`s-]
historiskt tillåtelse för sam­hälle att kallas stad med åt­följande juridiska och administrativa rättigheter och skyldigheter i nyare tid
Tidaholm fick stads­rättigheter 1910
belagt sedan 1720