publicerad: 2021  
stadsstat stads­staten stads­stater
stads|­stat·en
substantiv
[stat`s-]
historiskt stat som bestod av en dominerande stad och om­givande lands­bygd särsk. i antikens Grek­land och Italien
belagt sedan 1895