publicerad: 2021  
visstidsförordnande visstids­förordnandet visstids­förordnanden
viss·tids|­för·ordn·and·et
substantiv
viss`tidsförordnande
förordnande som gäller bestämd begränsad tid
belagt sedan 1973