SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vivisektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er vivi·sekt·ion·enoperativt (eller annat) in­grepp på levande djur i (förment) vetenskapligt syfte zool.vivisektion av en grodavivisektion (av ngt)sedan 1832bildn. till lat. vi´vus ’levande’ och sec´tio ’snitt’; jfr sektion