SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFKASTNING a3v~kas2tniŋ (a`fkastning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt); best. -en; pl. (numera föga br.) -ar.
Etymologi
[jfr d. afkastning]
vbalsbst. af föreg. — särsk.
1) (†) motsv. AFKASTA 1. Afkastning, .. Dejectio. Sahlstedt (1773).
2) (föga br.) motsv. AFKASTA 3. Vid afkastningen (dvs. när man kastade från sig en diskos) böjde man sig åt höger. Palmblad Fornk. 1: 161 (1843). Anm. Denna bet. sammanföres ngn gg i ordlek med bet. 4 (konkret): Geijer I. 4: 382 (1839). Blanche Tafl. 2: 180 (1845, 1856).
3) (†) konkret: spillning, exkrementer. Måsar .., som igenom sin afkastning och spilning hafva hvitmenat (klippan). Ekeberg Ostind. r. 26 (1773). Kreaturens afkastningar, .. was das Vieh an Mist und Urin fallen lässt. Möller (1790). — jfr AFKASTA 4.
4) motsv. AFKASTA 5. Boëthius Nat. 150 (1799). Carlstedt Herodot 2: 156 (1833). jfr ssgr. — vanl. konkret: hvad ngt frambringar l. inbringar; särsk.
a) (nästan †) alster, produkt. Naturens egna afkastningar uti vårt Fädernesland. Lagerbring Hist. 1: 6 (1778, 1784). C. Uggla Intr. i VetA 1786, s. 31. De .. utbytte (indiska varor) emot Nordens .. afkastningar. Schröderheim Rob. 1: 112 (c. 1794). De mineraliska afkastningarna af .. (Columbias) berg. Gosselman 2: 217 (1830). Rydqvist Resa 240 (1838). — koll.: produkter. Rikets redbaraste Afkastning ..: Utskeppade Metaller och Mineralier. Lagerbring Hist. 1: 51 (1784). (Öns) afkastning är Cocos-Nötter och Pisangs. Ödmann Bligh 156 (1795).
b) (föga br.) produktion, produktionsbelopp, tillverkningsmyckenhet. Styckgjuteriernes afkastning öfverstiger sällan 6,000 (skeppund). Lagerbring Hist. 1: 49 (1784).
c) (af ngt frambragt l. från ngt hämtad) inkomst för egaren l. brukaren osv. (Han) uphjelper sin Åker, så at den må kunna framgifva en ymnig .. afkastning. Bergius Præs. i VetA 1769, s. 4. Skogen ger obetydlig afkastning. Stiernstolpe Arndt 2: 93 (1807, 1814). Ej .. beräkna annan ägodelarnes afkastning, än högsta räntebeloppet. Wallin Rel. 2: 384 (1824). (Landtmännen) beta .. hjordarna och rikta sig af deras afkastning. Tegnér 4: 153 (1830). (Ejdern lämnar) en betydlig årlig afkastning i ägg och dun. Nilsson Fauna II. 2: 490 (1835, 1858). En förmögenhet, som gaf 139,000 riksdalers årlig afkastning. Fryxell Ber. 8: 129 (1838). Taga, draga a(fkastning) af en sak. Cavallin (1875). Att afkastning af både jordbruksnäringen och andra näringar i vårt land är låg. C. Ekman hos Wieselgren Bilder 111 (1883). Af bergverken kunde .. ej väntas någon tillväxt i afkastning. Odhner G. III:s hist. 1: 351 (1885). Arbetets afkastning (på Utopia) är gemensam egendom. Rydberg Vap. 152 (1891). Egendomens afkastning höjdes genom .. ett rationellt åkerbruk. De Geer Minnen 1: 2 (1892). — jfr BRUTTO-, EGENDOMS-, JORD-, JORDBRUKS-, KAPITAL-, KORN-, MEDEL-, NETTO-, RÄNTE-, SKOGS-, ULL-AFKASTNING m. fl.
Ssgr (till 4): AFKASTNINGS-FÖRMÅGA310~020. NDA 249, 259 (1876—77). Forssell i VittAH 29: 25 (1884).
-SKATT~2. H. Wachtmeister i Ny sv. tidskr. 1881, s. 16.
-ÅR~2. Andra året är det egentliga afkastningsåret för klöfvern. Lundeqvist enl. Kindblad (1867).
Spoiler title
Spoiler content