SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFUNDSAM a3vund~sam2 l. 31~, hvard. äfv. a3vun~ (a`fundsam Weste), adj. -samme, -a; -sammare; adv.: -SAMLIGA (†, Wollimhaus Ench. (1652, under invidiose)), -SAMT.
Etymologi
[jfr isl. ǫfund(ar)samr, nor. ovundsam, ä. d. avendsam]
1) till AFUND 1.
a) (numera mindre br.) som känner l. hyser afund, afundsjuk. Varen intet deröfver afvundsam. Ehrenadler 373 (1723). Var himlen afvundsam på vår menlösa ro? Nordenflycht Turt. 6 (1743). Folk, som fordom varit hvarannan gramse och afundsamma. Rydqvist Resa 316 (1838). Fallna englar, afundsamma på menniskan för hennes arfslott i himmelriket. Rydberg Magi 102 (1865). Oscar II Skr. I. 2: 68 (1875, 1886).
b) som röjer l. innefattar afund. Anse ej med afundsamma ögon andras glädje. Boëthius Sed. 207 (1807). Det uppstår .. ingen afundsam, fiendtlig tanke i hans hjerta. Wallin 1 Pred. 3: 128 (c. 1830). Mohammeds tro på den afundsamma blickens demoniska makt. E. H. Tegnér i Ord o. bild 1894, s. 157.
c) som har böjelse för afund. Menniskorna (hafva) .. alltid varit sig lika, .. äregiriga, sjelfkära, afundsamma. Rosenstein 3: 106 (1787). Är detta göters stam, / .. småsinnad, afundsam ..? Tegnér 2: 113 (1811). En a(fundsam) natur, karakter. Dalin (1850). SAOB (1870). — oeg., närmande sig 2. Den afundsamma ålderdomen tvang .. (Madvig) att draga sig tillbaka. Cavallin Skr. 59 (1887).
2) (mindre br.) till AFUND 3; oeg. om sådant, som hindrar en att förnimma l. utföra ngt: missunnsamt aktsam l. mån (om ngt); missunnsam; jfr AFUNDSJUK 2 b. Skrifter, som .. blott förvarades .. i någre Samlares afundsamma gömmor. Kellgren 3: 288 (1790). Choræus 184 (c. 1800). Jag (dvs. Satan) skall .. reta dem (dvs. Adam o. Eva) att bryta / Ett afundsamt förbud. J. G. Oxenstierna 4: 133 (1815). Tranér 34 (1827, 1833). Ett fönster, af ingen afundsam gardin förmörkadt. Bremer Förhoppn. 142 (1831); jfr JALUSI.
3) (†) till AFUND 4: hätsk, ondskefull, illvillig, illasinnad. (Ulf den rödes) söner voro åtta, alla stora kämpar och afvundsama. Björner Kong Alf 28 (1737; isl. ofundsamer).
Spoiler title
Spoiler content