SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTIVITET ak1tivite4t l. 0104, r. l. f.; best. -en; pl. (†) -er (se nedan).
Etymologi
[jfr t. aktivität, fr. activité, af senlat. activitas; jfr äfv. eng. activity]
verksamhet; verkningskraft, verksamhetsifver, driftighet, energi, företagsamhet. Viljans activitet. Rydelius Förn. 105 (1720, 1737). Med mycken lust at tänckia, äger jag ingen activitet. Höpken 1: 13 (c. 1767). Berzelius Kemi 2: 556 (1812). Ett högre slag af tillvaro innebär högre aktivitet. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 433 (1891). — (†) konkretare, om militära operationer. Hafva allting färdigt på Tyska bottnen till aktiviteters börjande. Höpken i SAH 57: 366 (cit. fr. 1760). Dens. Därs. 365. — jfr: Activitet. Värkställighet af något tilämnadt. Sahlstedt (1769).
Ssg: AKTIVITETS-KRETS1003~ l. 0103~2. Ehrenheim Fys. 204 (1822).
Spoiler title
Spoiler content