SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTRE ak4tre, äfv. 32, äfv. AKTRA, adj. (komp.); superl. akterst ak4terst, sällan 32 (Lyttkens o. Wulff Utt.).
Ordformer
(acht- Rayalin (1730))
Etymologi
[bildadt af AKTER, adv.; jfr mnt. achter, adj.]
1) sjöt. i aktern l. åt aktern till l. akterut befintlig l. belägen, akterlig. Achtersta delen af Kiölens öfra Kantz Längd. Rayalin Skeppsb. 15 (1730). Chapman 51 (1775). Aktra delen af skeppet kallades skants. Gyllengranat 1: 17 (1840). De aktersta .. skeppen. Dens. 1: 232. Akterst (inom fartyget), Aftermost .. (utom fartyget), Sternmost. Ramsten 28 (1866). Den aktre häfarmen (på båtfirningsapparaten) är försedd med en låspinne. Hägg i NF 2: 1431 (1878). Aktersta styrbordsroddaren. Lidforss DQ 2: 713 (1892). Pannorna i aktra ångpannerummet. VL 1893, nr 226, s. 2.
2) (†) artill. Grundell 91 (1705). — jfr AKTER, adv. II 2.
Spoiler title
Spoiler content