SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARISTO aris4l. -sto l. -stå, äfv. 032, äfv. ar4isto l. a4r-, l. -stå, äfv. -stω, l. 302, n.; best. -t.
Etymologi
[ss. själfständigt ord är aristo elliptiskt för ARISTO-PAPPER efter t. o. eng. aristo, som uppkommit på motsv. sätt; i den efter t. aristopapier (som först användes af firman Liesegang i Düsseldorf ss. namn på dess klorsilfvergelatinpapper) bildade ssgn ARISTO-PAPPER afser aristo-, som är lånadt af gr. ἄριστος, bäst (jfr ARISTOKRATI), att framhålla ifrågavarande papper ss. det gm sin ljuskänslighet för fotografering ändamålsenligaste; öfriga nedan anförda ssgr torde vara att anse antingen ss. ellipser för ssgr med ARISTO-PAPPER eller ss. efter mönstret af ARISTO-PAPPER bildade ssgr till det däri ingående ARISTO-]
(nytt ord, hvard.) fotogr. = ARISTO-PAPPER. Kopiera sina plåtar på matt aristo. Fotogr. tidskr. 1891, 3: Annonsbil. s. 3.
Ssgr (i allm. utan den anstrykning af hvard. som utmärker det enkla ordet): ARISTO-BILD030~, äfv. 300~2. fotografisk bild på aristopapper, klorsilfvergelatin- (l. -kollodium) bild. Fotogr. tidskr. 1890, s. 121.
-PAPPER~20. [se den etym. afd. ofvan; jfr äfv. eng. aristopaper] med klorsilfverhaltigt gelatin l. kollodium prepareradt ljuskänsligt papper (för fotogr. ändamål); klorsilfvergelatin- l. klorsilfverkollodium-papper; jfr CELLOIDIN; jfr äfv. KOLLODIUM-PAPPER. Fotogr. tidskr. 1889, s. 144. Fotografier på aristopapper. Kat. öfv. industriutst. i Sthm 1897, s. 307.
-TRYCK~2. kopiering på aristopapper. Aristotryck under varm väderlek. Fotogr. tidskr. 1893, s. 284 (rubrik).
Spoiler title
Spoiler content