SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARISTOKRATISK ar1istokra4tisk l. -stå- l. -stω-, l. 01— (aristocra´tisk Weste), adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. aristokratisch, fr. aristocratique, af lat. aristocraticus, af gr. ἀριστοκρατικός, adj. till ἀριστοκρατία]
adj. till ARISTOKRATI o. ARISTOKRAT. — särsk.
1) till ARISTOKRATI 1, 2: som tillhör l. utmärker osv. aristokratien; som gynnar l. ifrar för l. hyllar (osv.) aristokratien. En aristokratisk författning, regering. Ett aristokratiskt styrelsesätt, parti. Aristokratiska tänkesätt, åsikter; jfr 2. Vthi thet Aristocratische Regementet (äro) .. Regenterna .. monga, och alle lika myndighe. L. P. Gothus Mon. pac. 118 (1628). De farligaste Democratiska, eller Aristocratiska principier. Oelreich 521 (1755). Sielfsvåldets förtryckande, Aristocratiske magtens afskaffande och .. Frihetens uplifvande. K. M:ts försäkran til thess lifgarde 19 Aug. 1772, s. 3. Friheten .. (är) förvandlad i ett aristokratiskt ok, olideligt för hvar Svensk man. Gustaf III Skr. 1: 90 (1772). Aristokratiskt sinnad, ehuru sin Konung tillgifven, kunde han ej instämma i det rådet, att alldeles förkrossa den gamla Adeln. Franzén Minnest. 2: 318 (1828). Sverge har .. fyra gånger haft aristokratiska styrelser, nemligen från 1319 till 1333; från 1632 till 1644; från 1660 till 1672 och från 1720 till 1738. Fryxell Arist. 1: 15 (1845). Frihetstidens aristokratiska maktegande. Geijer I. 6: 452 (1846). Vidare är afsedt att åt denna (dvs. riksdagens första) Kammare bereda ett i sann mening aristokratiskt element. Prop. t. riksd. 1862—63, nr 61, s. 43. Stadslifvet .. utvecklar sig (vanl.) i aristokratisk eller demokratisk anda, allt efter som den rörliga förmögenheten är hopad på färre händer eller jämnare fördelad. E. Svensén i Ekon. samh. 1: 46 (1891).
2) till ARISTOKRAT 2, 4, ARISTOKRATI 4, 5: som utmärker l. tillhör l. har afseende på l. befattning med aristokrati l. aristokrater; som vittnar om hög börd o. d.; äfv. som har en prägel af förnämhet l. förfining o. d. Ett aristokratiskt utseende. Aristokratiska vanor. De aristokratiska parkerna .. norr om sjön (Hjälmaren). Törneros Bref 1: 374 (1833). Eugénie Guémarez var icke aristokratisk i bördens mening, .. men hon var det i själens mening, enligt hvilken ”bildning” gaf menniskan sin enda rang. Almqvist Am. II. 2: 75 (1840). Den aristokratiska romanen och den i opposition deremot uppträdande folkromanen. Ljunggren Est. 2: 351 (1860, 1883). Fru Bellamy. Femte gatan, herr parisare, är det aristokratiska qvarteret i New-York. Robert ... Ni har således en aristokrati? Wijkander Onkel Sam 9 (1875). Aristokratiskt fin i anletsdrag, gestalt och hållning. Rydberg Vap. 132 (1891). Den (användt i stället för han, hon) uppträder från början som ett aristokratiskt ord. Det tillhör regeringskretsarnas språk och vinner tidigast sin spridning bland de höga ämbetsmännen och öfver hufvud i den förnäma världen. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 390 (1891). Det var .. någonting aristokratiskt i hela hans utseende, och ingen tog honom för att vara en obetydlig person. De Geer Minnen 2: 78 (1892). — jfr FULLBLODS-, HÖG-ARISTOKRATISK m. fl.
Spoiler title
Spoiler content