SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÖRBAR berö4r~ba1r l. -rœ4r~, äfv. (i sht i Sveal.) 03~2, adj.
(föga br.) som kan l. får beröras, vidrörbar. — särsk. till BERÖRA 6 a α: som kan vidröras, som man kan taga på. Rein Psyk. II. 1: 134 (1891).
Spoiler title
Spoiler content