SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÖRELSE berö4relse l. -rœ4r-, l. 0302, r. l. f.
(numera knappast br.) vbalsbst. till BERÖRA. — särsk. = BERÖRING b. Den magtbranche .. som man kallar Police, hvilken .. kommer med hithörande frågor i berörelse. Biberg 1: 12 (c. 1814).
Ssg: BERÖRELSE-PUNKT0300~2. (numera föga br.) beröringspunkt (se d. o. b). Biberg 1: 229 (c. 1820). Norskan .. har (ännu) många berörelsepunkter med Isländskan. Rydqvist SSL 1: 20 (1850).
Spoiler title
Spoiler content