SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BETRÖSTNING, f.
(†) vbalsbst. till BETRÖSTA.
1) till BETRÖSTA 1: uppmuntran, ingifvande af tillförsikt. Paa samma Contracktz betröstningh (dvs. på grund af den tillförsikt samma kontraktingaf oss) .. Skickade wij var .. sisthers fogthe .. in j hallandh. G. I:s reg. 4: 49 (1527).
2) till BETRÖSTA 2, konkretare: tröst, tröstebref. (Kanslern yrkar,) att Regeringen i Hennes M:ttz nampn .. beklagar .. sins her faders dödh, betackar Storfursten för sin compassion och öfversendhe betröstning. A. Oxenstierna 1: 546 (1633).
Spoiler title
Spoiler content