SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BIARBETARE, m.||ig.
Etymologi
[jfr t. beiarbeiter; se BI-, prefix1 2]
(†) medhjälpare. Thetta werket hafva drifvit, Grefve Carl Casimir, som M(a)g(iste)r Zephyrinus hafver waritt hoos: och hans broder Grefve Gustaf, som hafwer waritt bijarbetare. Växiö domk. akt. 1664, nr 258 (i handl. fr. 1652).
Spoiler title
Spoiler content