SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1909  
BILDLIGHET, sbst.2, r. l. f. (bildel- Klingenstierna, Sahlstedt) (†) sbst. till BILDLIG, adj.2: bildbarhet (se d. o. 1). Den största kroppen kan genom sönderdelning, och den minsta genom tilökning antaga oändeligen åtskilliga skapnader, och altså ändras; hvilket kallas Bildelighet (Figurabilitas). Klingenstierna Musschenbroek 21 (1747). Sahlstedt (1773). — särsk. till BILDLIG, adj.2 slutet. Detta språks (dvs. grekiskans) rikedom och bildlighet. Hazelius Lärov. 75 (1846).
Spoiler title