SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1910  
BILDSAMHET bil3dsam~he2t, r. l. f.; best. -en. (numera föga br.) egenskap(en) att vara bildbar. Möller (1790).
1) till BILDSAM 1. Ehrenheim Fys. 318 (1822). I de måttliga luftstreck eger naturen inom sig den största mångfaldighet och går genom sin bildsamhet mest menniskans konst och flit till mötes. Geijer II. 1: 32 (1825). Verdandi 1888, s. 131. — särsk.
a) till BILDSAM 1 a. Det naturliga anlagets obestämdhet och bildsamhet. Lysander Faust 4 (1875).
b) till BILDSAM 1 b. Sv. lit.-tidn. 1816, sp. 757. Tyska språkets utomordentliga bildsamhet och smidighet. Atterbom Minnen 27 (1817). Rydqvist SSL 1: 300 (1850).
2) till BILDSAM 2. Barndomens oändliga bildsamhet. Geijer I. 4: 278 (1829). Atterbom Philos. hist. 45 (1835).
Spoiler title