SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BILL bil4, sbst.2; r. l. m.; pl. -er l. -ar.
Etymologi
[af d. bille, stambesläktadt med BITA; jfr eng. beetle]
(föga br.) individ l. art af de till ordningen Coleoptera hörande insekterna, hvilka bl. a. utmärka sig för sina bitande mundelar; skalbagge. Antalet af kände Billar öfverstiger redan 80,000. Thomson Insect. 2 (1862). — jfr AS-, BARK-, BOCK-, BOKBORR-, BORRE-, MJÖL-, OLJE-, RÖR-BILL m. fl.
Spoiler title
Spoiler content