SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BIVETENSKAP bi3~vetenska2p, stundom ~200, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
1) (†) kunskap l. färdighet i ämne l. vetenskapsgren som icke tillhör ens egentliga område. Angeläget vore .., att alla de, som ”äta på then så kallade dryga kronokakan”, ”måtte kunna igienom nyttiga bivettenskaper afskudda sig thet namnet at vara allena tärande .. lemmar”. C. G. Löwenhielm (1746) hos Fries 2 Linné 2: 197.
2) (mindre br.) hjälpvetenskap. Historiska bivetenskaper anse vi .. diplomatiken, genealogiken, heraldiken, numismatiken och sphragistiken vara. Reuterdahl Sv. kyrk. hist. II. 1: 281 (1843). Den historiska bivetenskapen kronologi. H. Hildebrand i 3 SAH 23: 238 (1908).
Spoiler title
Spoiler content