SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
BOGÅRD 3~2rd, i södra Götal. o. på Gottl. äfv. ~gor2d, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(bodgård Ihre Gl. (1769; i bet. 2), Afzelius Sagoh. 3: 85 (1841: bodgårdsmur). bo(o)lgård Sv. synodalakter 2: 29 (1585; i bet. 1), J. Bureus (c. 1645) i 3 SAH 23: 259 (: bolgårdzmuren))
Etymologi
[jfr sv. dial. bogål, kyrkogård (Västerb., Medelpad); af en till sin härledning oklar första ssgsled o. GÅRD i bet. stängsel. Formen bodgård kan urspr. bero på att man fattat bogård ss. en hvard. form för ett mera vårdadt bodgård (se anm. under BO, sbst.1) o. har haft stöd i en (säkerligen felaktig) etymologisk sammanställning med BOD, sbst.1 (se Dijkman Ant. eccl. 55 (1703)). Formen bolgård kan bero på anslutning till BOL (se d. o. 2)]
(numera bl. i fråga om ä. förh.)
1) kyrkogårdsmur. Sv. synodalakter 2: 29 (1585). (En som hittats död under misstänkta omständigheter) kan .. fåå kyrkiogården nordan till uth wid bogården. Växiö domk. akt. 1674, nr 9. Bo-gården eller Kyrko-Balken (i Enontekis har) blifvit nybyggd och utvidgad. E. J. Grape i VetAH 1803, s. 218. Clara församling kunde få medel så väl att bygga Capellet som att deromkring mura bogård i stället för det förfallna plankverket. Afzelius Sagoh. X. 2: 233 (1866). — bildl.: gräns(er). Han är född innan (dvs. inom) then Christeliga Kyrckiones Bogård ock Råmerke, vthaff gudfruchtighe Föräldrar. Skough Likpr. ö. Wioleta Lamb D 3 b (1646).
2) [jfr motsv. anv. i sv. dial. samt motsv. bet.-utveckling af det enkla GÅRD] kyrkogård. Kyrckioherden är .. skyldigh .. draga then åhugan, huru Kyrckian medh sitt taak och tilhöriga huus och boogård wel hollas widh macht ... Men Kyrckiobalcken (dvs. kyrkogårdsmuren) skole Sochnemännerna, medh sin egen bekostnat byggia, .. och wel widh macht holla låta. O. Laurelius (1659) i KOF II. 1: 353. Ihre Gl. (1769). I omedelbart samband med kapellet vardt kyrkogården eller ”bo-gården” anordnad. Modin G. Tåsjö 342 (1916).
Ssg: (2) BOGÅRDS-MUR. [jfr sv. dial. bogålsmur (Västerb., Medelpad, Uppl.)] kyrkogårdsmur. Den steenen der står i bolgårdz muren är gemeent (dvs. vanligt) Epitaph. Bureus Suml. 82 (c. 1600). J. Hadorph (c. 1670) i Vg. fornm. tidskr. II. 1: 74. Kyrkogården .. var .. alt omkring med en hög och väl behållen Bogårds mur omstängd. Lenæus Delsbo 70 (1764). O. Janse i Uppland 1: 582 (1905).
Spoiler title
Spoiler content