SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRÖSTNING brös3tniŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[efter t. brüstung, till brust (se BRÖST)]
1) (†) = BRÖSTVÄRN 2. Rålamb 8: b 4 a (1691). Schulthess (1885; med hänv. till bröstvärn).
2) (i fackspr.) = BRÖSTVÄRN 3. Brunius Metr. 187 (1854; å läktare). 2NF 28: 318 (1918; på terasstak). — jfr FÖNSTER-, LÄKTAR-, PREDIKSTOLS-, TRAPP-BRÖSTNING m. fl.
3) byggn.
a) = BRÖSTVÄRN 4. Sturtzenbecher (1805). 2NF 9: 360 (1908).
b) fönsterinfattning, särsk. om den undre delen däraf. TT 1893, B. s. 35. Rydbeck Kalkmåln. 87 (1904).
4) tekn. motsv. BRÖST 5; på dorn l. brodd l. dyl.: den tjockare (bredare) delen; motsatt: skärpning. TLandtm. 1888, s. 749. Bendz Hofbesl. 52 (1897).
Ssgr (i fackspr.): BRÖSTNINGS-MUR.
1) till 2. NF 10: 35 (1885). Ekhoff StClem. 32 (1912).
2) till 3 a. Brunius SkK 440 (1850). Breda fönster med låg bröstningsmur. Hildebrand KyrklK 46 (1875).
(3 b) -PLATTA. EEkhoff i SvFmT 10: 336 (1899).
Spoiler title
Spoiler content