SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BU 4, r. l. m. l. f.; best. -n; ss. senare led i ssgr äfv. -BUA ~bɯ2a, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[dialektisk biform till BO, sbst.3; liksom detta sannol. utveckladt ur ett buna, grof, ihålig stjälk (se BUNA); se BHesselman i NysvSt. 1922, s. 153 f.]
(bygdemålsfärgadt i vissa delar af Sv.) växten Artemisia vulgaris Lin., gråbo, gråbynke. Kröningssvärd FlDal. 61 (1843). Dybeck Runa 1848, s. 35. — jfr ÅKER-BU samt FLIK-, FÄLT-BUA.
Ssgr (bygdemålsfärgadt i vissa delar af Sv.): BU-GRÄS. gråbo. Kröningssvärd FlDal. 61 (1843). Dybeck Runa 1848, s. 35.
-RIS. = -GRÄS. Linné Fl. nr 667 (1745; anfördt fr. Dalarna). Wahlenberg FlSv. 510 (1826). Fries Ordb. (c. 1870).
Spoiler title
Spoiler content