SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1904  
CEREMONISK, adj.
Etymologi
[efter t. ceremonisch]
(†) adj. till CEREMONI: ceremoniös; jfr CEREMONIALISK, CEREMONIELL II. Sitt Taal fogar man till honom (dvs. konungen af Siam) med mycket ceremoniskt Reverentz. Siam 10 (1675). Ceremoniska åthäfvor. Cederborgh OT 1: 22 (1811).
Spoiler title
Spoiler content