SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANK daŋ4k, sbst.2
Etymologi
[jfr d. dial. slå dank (Jutland; Feilberg), nor. driva dank (Aasen), gaa i dank (Ross); sannol. vbalsbst. till DANKA, v.1, i dettas förmodade eg. bet.: hänga o. slänga osv. Uttr. slå dank, i hvilket DANK då urspr. är att fatta ss. ett slags innehållsackusativ till det med DINGLA, SLÄNGA osv. i vissa fall liktydiga verbet slå (hvarvid dock slå snart nedsjunkit till ett jämförelsevis betydelselöst formord), har sål. urspr. betydt detsamma som DANKA, v.1, o. har sedan haft samma bet.-utveckling som detta; jfr med afs. på bildningssätt o. konstruktion slå slint: slinta, slå klick : klicka m. fl. Jfr E. Olson i Språk o. stil 1907, s. 78 ff. o. (med mer l. mindre afvikande uppfattning) Tamm samt Noreen Spr. stud. 1: 76 (1895). — jfr DANKHEJ samt DANK, sbst.1 o. sbst.3]
(i sht hvard.) i uttr. slå (ngn gg drifva) dank, drifva sysslolös omkring, gå o. drifva, ”göra ingenting”, lättjas, lata sig; jfr DALLA, v., DANGLA 1 slutet o. DANKA, v.1 Gå och slå dank. Lätingar .. hålla altijdh Heligzmåål: The lättias och slå danck. Schroderus Comen. 887 (1640, 1647). Slå dank, och lat på bäncken liggia. Kolmodin Qv.-sp. 1: 71 (1732). Dalin Arg. 1: 96 (1733, 1754). Det är .. mer nyttigt, at hålla sine barn hemma någon tid, än at sända dem til Scholan den tiden de antingen måste slå danck eller vara androm til förhinder. Leinberg Skolv. 3: 251 (1748). Jag, som Mammas bästa son, / Slog dank, drack the med sockerrån / Och mina skridskobragder skötte. Lenngren 134 (1795). Jag har hela dagen gått med Frese och slagit dank, gata uppför och utför. Törneros Bref 290 (1827; Bergströms uppl.). Nyblom Hum. 175 (1874, 1883). Du drifver dank, men var nu sedig / Och lys oss stadigt vägen opp! Rydberg Faust 210 (1876, 1878). — (†) i substantivisk anv. Ehrt slå danck, ehrt tijdfördrijff och ofruchtbara Lefnad. Lindschöld Gen. B 2 b (1669).
Spoiler title
Spoiler content