SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
DEJERI däj1eri4, n.; best. -et l. -t; pl. -er.
Etymologi
[afl. af DEJA, sbst., möjl. under påverkan af HOLLÄNDERI; jfr äfv. eng. dairy]
(numera knappast br.) af deja (se d. o. 2) skött ladugård i förening med mejerihandtering; jfr HOLLÄNDERI, MEJERI, SCHWEIZERI. Den personal, som fordras för att sköta ett dejeri på 100 kor, består, oberäknadt dejan, som besörjer allt arbete inom hus, .. af 4 till 5 pigor för att mjölka korna. Qvartalskr. f. landtbr. 1838, s. 124 (”224”). Därs. 1841, s. 113. Tätt invid staden hade (sergeantskan) ett litet dejeri, bestående af sju kor, hvarifrån hon höll åtskilliga hus med mjölk. Kullberg S. ber. 2: 5 (1848). Bildt Den eng. boskapssk. 63, 93 (1851).
Ssg: DEJERI-PIGA103~20. Qvartalskr. f. landtbr. 1838, s. 215.
Spoiler title
Spoiler content