SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
DELD, f. (Raam Åkermätn. 34 (1670)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
Etymologi
[fsv. deld, del, teg, afdelning af gärdsgård, afl. af dela, v. (se DELA, v.1); jfr ä. d. deeld, isl. deilð, nor. deild]
(†)
1) i allm., = DEL I; anträffadt bl. i ssgn SÄRDELDS.
2) teg, teglag, skifte; jfr BOL samt DEL V 1 a γ slutet. Dhe Åkerdälder som irregular äre, äre gemeenligen stoora, och effter Jordmånnen, sönderskifftade vthi åthskillige Deelder til regular Figurer, .. at the thes bättre må kunna skifftas Grannar emillan. Raam Åkermätn. 58 (1670). De öfrige 4 Bohl eller dälder. Agner Örtug. 57 (1725). Desse (fyra ägare) hafva tilhopa 2 Dälder som innehålla 54 Stänger: Men Ände-råån emellan både Dälderna är borta. Därs. 83. — jfr HUFVUD-, ÅKER-, ÄGO-DELD.
Ssg: DELDA-RÅ. (dälde- Agner Örtug. 55 (1725), Abrahamsson 479 (1726)) [fsv. delda ra] jfr DELA-RÅ. Äria män fåhra eller wada waad i åker eller ängh, således att the willia skillia åker eller änge teger rätt emellan effter teega eller delda råå. Lagförsl. 377 (c. 1606). Raam Åkermätn. 4 (1670). Ehuru .. de särskildta hemmanens lotter i hvarje skifte, eller så kallade tegar, varit genom deldarå från hvarannan skiljda. Schrevelius Civilr. 2: 105 (1847, 1857).
Spoiler title
Spoiler content