SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
DISSIMILERA dis1imile4ra l. 01—, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DISSIMILATION (se d. o.).
Etymologi
[jfr eng. dissimilate, fr. dissimiler, af mlat. dissimilare, af lat. dissimilis, olika, olikartad, af dis-, itu, isär, åtskils, här med upphäfvande bet. (jfr DI-), o. similis, lik, likadan (jfr FAKSIMILE, SIMULERA)]
eg. göra olik; motsatt ASSIMILERA.
1) språkv. Genom en dissimilerande förvandling af b till d (tog namnet Assur-bani-pal') i grekernas mun .. formen Sardanapal. E. H. Tegnér i UVTF 12: 84 (1875).
2) fysiol. Alla ljusvågor, som uppfattas af ögat, antagas (af Hering) verka dissimilerande å den (af honom antagna) svart-hvita (syn-)substansen i olika grad. Schéele Själsl. 146 (1895).
Spoiler title
Spoiler content