SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
EKIPERING ek1ipe4riŋ l. e1k-, i Sveal. äv. —32, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr d. ekvipering, t. equipierung]
vbalsbst. till EKIPERA.
1) (knappast br.) till EKIPERA 1; äv. konkret: skeppsutredning; jfr EKIPAGE 1. Ett krypin framme i fören, som .. användes till förvaringsrum för tåg och annan ekipering. Sturzen-Becker 2: 71 (1842, 1861). NF (1880).
2) till EKIPERA 2; äv. konkret: (armés l. krigsmans, numera nästan bl. officers) utrustning; beklädnad; jfr EKIPAGE 2. Ad. prot. 1789, s. 111. (En) arméafdelning, hvilken genom lätt ekipering, tross och beväpning .. vunne .. rörlighet .. (o.) snabbhet. Schybergson Finl. hist. 2: 228 (1889). Hela inkomsten (av fädernearvet) skulle användas till .. brödernas uppfostran vid Karlberg och ekipering såsom officerare. De Geer Minnen 1: 107 (1892). — jfr OFFICERS-EKIPERING.
3) till EKIPERA 3; äv. konkret: kläder (toaletter, hattar o. d.) varmed ngn (för en förestående säsong l. resa l. dyl.) utrustar sig l. bliver utrustad l., i allm., som ngn äger; jfr EKIPAGE 3 o. 6. Anslå 500 kronor till sin ekipering. Min ekipering är sämre än din. (Han) kunde .. ej medföra hvarken garderober eller annan equipering. Stiernstolpe DQ 4: 2 (1819). Ber. om Malmö folksk. 19181919, s. 40.
4) elliptiskt för EKIPERINGS-AFFÄR; i ssgrna DAM-, HERR-, MILITÄR-EKIPERING m. fl.
Ssgr: (jfr 4) EKIPERINGS-AFFÄR. affär för beklädnads- o. toalettartiklar, reseffekter o. d. Jfr HERR-, MILITÄR-EKIPERINGS-AFFÄR.
(2) -HJÄLP. särsk. vid första anställning som officer. Riksd. skrifv. 1898, nr 75, s. 10.
-PÄNNINGAR, pl.
1) (förr) till 2: i förskott utbetalt anslag till ngns utrustning för en sjökommendering, klargöringspänningar. Regl. f. fl. 1834, 2: 11. Stålhane Förf. 204 (1872).
2) adm. till 3: officiellt sändebud (beskickningschef) tilldelat anslag för anskaffande av den utrustning (särsk. i möbler o. d.) som erfordras för att kunna värdigt representera ett land. Calonius Bref t. Porthan 128 (1795). Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1907, s. 40.
(2) -STIPENDIUM. vid krigs- o. sjökrigsskolan: stipendium som tilldelas avgående (obemedlad) elev ss. ekiperingshjälp. SFS 1899, nr 93, s. 23.
Spoiler title
Spoiler content