SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENSPÄNNARE e3n~spän2are, sbst.2, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[av EN, räkn., o. SPÄNNA (jfr ANSPÄNNA o. FÖRSPÄNNA); jfr d. enspænder samt EN-SPÄNNIG, adj.2]
(mindre br. utom i sydligaste Sv.) vagn förspänd med bl. ett dragdjur, enbettsåkdon; jfr EN-SPANN samt ENBETT. Köra enspännare. Bouppt. fr. Växiö 1784. (I ett vagnsskjul på Ekeby) stå alla tänkbara slag af enspännare. Lagerlöf Berl. 1: 128 (1891). Slaktare Kamp (kom) skramlande i sin .. enspännare. Bendz PiltrL 44 (1918).
Ssg: ENSPÄNNAR(E)-VAGN. Bouppt. fr. Växiö 1754.
Spoiler title
Spoiler content