SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1919  
FABLERI, n.
Ordformer
(fabelrij Sigfridi)
Etymologi
[jfr t. fablerei i samma bet., till fabeln (se FABLA); jfr äv. fsv. fablera, prata (se under FABULERA)]
(†) tomt snack, löst l. ovederhäftigt prat, nonsens; jfr FABEL 3, FABEL-VERK 1. Hwadan kom tu medh thet Fabelrij, / Som ingen grund haar? Sigfridi I 3 b (1619; den nt. texten: fabeley). Gustaffz föregifvandhe i det målet sijntes vara ijdel Fablerij sigh till befrijelse. Växiö domk. akt. 1693, nr 896.
Spoiler title
Spoiler content