SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
FÖRVARNA, v. -ade. vbalsbst. -ING (se FÖRVARING anm.).
Ordformer
(-vardn- 16051637)
Etymologi
[fsv. forvarna, sv. dial. (Finl.) förvarna; till FÖR- II B]
(†)
1) lägga (ngn ngt) på hjärtat; äv. i förb. med prep. till: uppfordra l. uppmana (ngn) till (ngt), förmana (ngn) att hålla sig till l. sköta (ngt). När Jagh J förlijdenn höstas skildes ifrån honom, förwardnade min Junckare migh, huad migh af nödenn skulle wara, Skulle Jagh besöökie Eders Godachttighet. SUFinlH 2: 206 (1605). Till deeres kall förvarna. RP 1: XI (1625). Gertrudh (har) bruggit uthi Karin Moszenbekz pört, der till Karin jempte henne sin medtienarinna Karins piga Gertrudh förvardnadh hafuer. BtHforsH 1: 226 (1637).
2) varna. Will h: kon: Ma:t .. än nw forwarne eder, för sådana bedrägerij. GR 13: 2 (1540). Then rijke Mannen i Helfwetit begärade igenom Lazarum at förwarna sina Brödher. Schroderus Os. 2: 559 (1635). Heinrich (1814; med hänv. till varna).
3) refl.: taga sig till vara. Man hafwer sigh vppå alla sidhor noghsampt omseedt och förwarnat. Schroderus Liv. 567 (1626).
Spoiler title
Spoiler content