SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GERMAN jærma4n, äv. jer-, adj.; adv. -T.
(föga br.) adj. till GERMAN, sbst.: germansk. Levertin (1890) hos Söderhjelm Levertin 1: 300. Från frågan om den skandinaviska oenigheten öfvergick professorn till den germana. Berg Germ. 23 (1916).
Spoiler title
Spoiler content