SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRETVÄRK, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(greet- 1667)
Etymologi
[sannol. av eng. grate o. VÄRK, n. (jfr NÄTVÄRK o. d.); eng. grate sannol. av ett mlat. grata, till it. grata; sannol. ombildning av lat. cratis, flätvärk, urbesläktat med germ. hurð- i nor. dial. hurd, isl. hurð, got. haurds, dörr; jfr GRITA]
(†) sjöt. gallervärk över en skeppslucka, trall. Wij måste (på grund av sandstormen) sluta alla wåra Lukor till, och öfwer greet Wärcken draga bekat Duuk. Kiöping Resa 38 (1667). Rålamb 10: 32 (1691). Hand-Gewähret lägges (före drabbningen) til redz öfwer Gretwärcket. Grundell AnlArtill. 2: 34 (c. 1695).
Spoiler title
Spoiler content