SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄNGSLA, v.1 -ade.
Etymologi
[jfr sv. dial. hängsla; avledn. av HÄNGA, v. I 4]
(†) gå o. hänga, vara hängsjuk. Hästen .. hafwer gååt och hengzlat heele sommaren. VDP 1664, s. 627.
Ssg: HÄNGSLE-SJUK. [jfr sv. dial. hängsle-, hängselsjuk] (†) hängsjuk, småkrasslig. Poicken hafwer een Longh tidh gåt hengsle siuuk. VRP 1675, s. 124. BerMedVerkTillst. 1769, s. 98.
Spoiler title
Spoiler content