SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
ILLITTERÄR il1iterä4r l. 01—, l. 4r, adj.; adv. -T.
Etymologi
[av IN-, pref.2, o. LITTERÄR]
(mera tillf.) som saknar intresse för l. kunskap om litteratur. Atterbom i PoetK 1818, 1: XXIX. (Per Hallström behandlar i sina böcker) sådana ämnen, som .. äro så allmänt mänskliga att de kunna intressera äfven de mest illitterära. NordT 1896, s. 560.
Spoiler title
Spoiler content