SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
INSTRUKTRIS in1struktri4s, f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[bildat till INSTRUKTÖR efter mönster av sådana ordpar som DIREKTÖR : DIREKTRIS, INSPEKTÖR : INSPEKTRIS]
Spoiler title
Spoiler content