SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTRA- in1tra-.
Etymologi
[av lat. intra, prep. o. adv., innanför, inom (jfr INTER-, INTERIÖR)]
i ssgr: innanför l. inuti befintlig, inom-.
Ssgr: INTRA-CELLULÄR10104, adj. [jfr eng. intracellular] (i fackspr.) belägen inuti cellerna; ofta motsatt: intercellulär. Hygiea 1892, 2: 76. BonnierKL (1924).
-VENÖS1004. [jfr eng. intravenous, fr. intraveineux] med. som tillhör l. har avseende på det inre av en ven; särsk. i uttr. intravenös injektion, insprutning (av ett ämne o. d.) i en ven (ofta motsatt: subkutan injektion). Sundberg Mikroorg. 167 (1895). FFS 1919, nr 19, s. 7. LbKir. 1: 431 (1920).
Spoiler title
Spoiler content