SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KAPITAL kap1ita4l, sbst.3, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet cap-)
Etymologi
[jfr d. kapital (i bet. 1), holl. kapitaal (i bet. 1); av t. kapital (i bet. 1, 2), kaptal (i ssgn kaptalband o. avledn. kaptalen, v.), möjl. genom anslutning till t. kapital (se KAPITAL, sbst.1, KAPITAL, adj.), uppkommen sidoform till t. kapitäl, kapitell (se KAPITÄL), l. kanske snarare bildat till lat. capitalis, adj., i en nylat. bet.: som står ”i huvudet” l. överst (se KAPITAL, adj. 3)]
1) (numera föga br.) bokb. kapitäl (se d. o. 2). Thon o. Kirsch 36 (1856). Key Amatörbokb. 33 (1916).
2) (numera knappast br.) boktr. vart särskilt av de ”steg” som vid inriktande av en tryckform placeras upptill o. nedtill i formen. Täubel Boktr. 1: 140 (1823). Nordin Boktr. 244 (1881). Ekbohrn (1904).
Ssgr (jfr ssgrna under KAPITAL, sbst.1, 2, KAPITAL, adj.): (1) KAPITAL-BAND. [jfr holl. kapitaalband, t. kapitalband, kaptalband] (numera mindre br.) bokb. kapitälband; äv.: band varav kapitälband förfärdigas. BokbOrdl. (1899). 2 meter kapitalband. Key Amatörbokb. 17 (1916). NoK 20: 126 (1923).
(2) -HAKE. boktr. hake som tjänar till fäste för de vid inriktande av en tryckform använda kapitalstegen o. kapitalkilarna. Nordin Boktr. 244 (1881).
(2) -KIL. boktr. kil som jämte kapitalsteg användes vid inriktande av en tryckform. Nordin Boktr. 244 (1881). Cannelin (1921).
(2) -STEG. [jfr dan. o. t. kapitalsteg] boktr. = KAPITAL, sbst.3 2. Täubel Boktr. 1: 139 (1823). Nordin Boktr. 295 (1881). Elge BoktrK 68 (1915).
Avledn. (till 1; bokb.): KAPITALA, v., -ing. [jfr holl. kapitalen, t. kapitalen, kaptalen; jfr äv. d. kapitaling, vbalsbst.] (numera knappast br.) förse (bok) med kapitälband. Dalin (1852). Thon o. Kirsch 114 (1856). Auerbach (1909). särsk. ss. vbalsbst. -ing, konkret: kapitalband. Auerbach (1909).
KAPITALISERA, v.1 (v.2 se sp. 452), -ing. (knappast br.) = KAPITALA; anträffat bl. ss. vbalsbst. -ing. BokbOrdl. (1899).
Spoiler title
Spoiler content