SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KAVAS, sbst.; pl. -er.
Ordformer
(cavaser, pl. 1556. kauasse- (i ssgr) 1556 (: kauasse bygningh, Kauasse korn))
Etymologi
[av fin. karvas (med bortfall av r), (liten) båt (som kan bäras); julle, slup; jfr (det från fin. lånade) ry. karbas]
(†) ett slags båt, urspr. använd av ryssarna. (Förbi forsen) plege rydzerne drage theris cawaser utöffver itt lithet näss, och in udi Oriwäsi. Teitt Klag. 154 (1556).
Ssgr (i fråga om äldre finl. förh., †): KAVASSE-BYGGNING. byggande av ”kavasser”. HFinlH 3: 289 (1556).
-KORN. i säd utgående skatt för byggande (o. vidmakthållande) av ”kavasser”. HFinlH 3: 294 (1556).
Spoiler title
Spoiler content