SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRUKMARS, r. l. m.
Ordformer
(-mars 17821807. -marsch 1833)
Etymologi
[med anslutning till KRUKA, sbst.2, gjord ombildning av lat. crocus martis, järnoxid- (hydrat)]
(†) järnsaffran, järnrost. Rinman JärnH 23 (1782). JernkA 1833, s. 567.
Spoiler title
Spoiler content