SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARTANER kvarta4ner, sbst. pl.
Ordformer
(förr äv. q-)
Etymologi
[möjl. en speciellt sv. bildning till KVART, sbst. (i bet. I 6), i formell anslutning till KVARTAN, sbst.1—3]
(mindre br.) spelt. i tärningsspel, särsk. brädspel: kvart all; jfr KVART, sbst. I 6 slutet. Norman GossLek. 176 (1878). 2NF 4: 409 (1905).
Spoiler title
Spoiler content