SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
MANDELK, m. l. f., l. MANDELKA, f.; pl. -ar (Hallenberg) l. -er (KlädkamRSthm 1611 B, s. 17 a) l. -or (KlädkamRSthm 1613 A, s. 6 b).
Ordformer
(-del(c)k 1611 (: Mandelker, pl.)1614. -delka 1621. -delikor, pl. 1613)
Etymologi
[trol. av ett icke anträffat nt. mandelken, diminutiv av mnt. mandel, sidoform till mantel (se MANTEL)]
(†) benämning på ett slags (kort) kappa för män. Mandelker och Bÿxsor. KlädkamRSthm 1611 B, s. 17 a. Till mandelkar kunde ej tillräckligt kläde anskaffas. Hallenberg Hist. 2: 506 (cit. fr. 1612). (En) drabant bekom .. Mandelck — 1 st. KlädkamRSthm 1614, A, s. 41 b.
Spoiler title
Spoiler content