SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(III 6, 7) OMSADLA, -ing. byta om sadel på (en häst); taga av sadeln på (en häst) o. anbringa den på nytt på annat (bättre) sätt; förr äv.: byta om (rid)häst. Om-sadla .. (dvs.) Sadla å nyo, byta om sadel eller häst. Schultze Ordb. 3933 (c. 1755). Ridläraren skall .. icke sky att .. låta omsadla hästar, på vilka sadeln icke vill ligga på sin rätta plats. RidI 1914, s. 192. särsk. bildl.: (plötsligt) ändra mening l. ståndpunkt, övergå till annat parti, slå om, ändra sig. AOxenstierna Bref 4: 418 (1647). Winston Churchill .. har dessutom det emot sig att ha gjort en omsadling (dvs. övergång till de liberala). Vallentin London 314 (1912).
(III 7) OMSAGGA, -ning. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) jämt o. ständigt tala om samma sak, tugga om (ngt). SvTyHlex. (1851). Östergren (1933).
(III 7) OMSALTA, -ning. (för förbättring) salta (ngt) på nytt. Saltt at omsalta 6 tr smör. HovförtärSthm 1636 B, s. 769. Östergren (1933).
OMSAMS, se om, prep. o. adv. I 25 b.
Spoiler title
Spoiler content