SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(III 7) OMSEDA, v. -ade. [till sed] (†) refl.: ändra sina seder, ändra sig. Wi hawe uti mycket omsedat osz til wärre. Hermelin DuFour A 2 a (1683).
OMSEGLA, -ing; -are (särsk. i bet. 1, mera tillf., Ödmann ÅmVetA 1815, s. 13, Siwertz).
1) till I 2 a: seglande l. med ångbåt o. d. färdas runt omkring (ett område l. jorden); äv. om fartyg. Schroderus Sleid. 21 (1610). Christoforo da Gama — en broder till Afrikas omseglare. Siwertz Abess. 257 (1926). jfr jord-, världs-omsegling.
2) till I 6: med avs. på udde o. d.: dubblera, runda. (Skeppet) hade en stor udd att omsegla. SvBrIt. 1: 4 (c. 1700). Ymer 1929, s. 134.
3) till III 8: hinna upp o. segla förbi (framförvarande fartyg). Murberg FörslSAOB (1791). ”Borghild” blef i sin afdelning (vid kappseglingen) omseglad af den segervana ”Oberon”. SD(L) 1902, nr 253, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content