SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1951  
OTYG ω3~ty2g, n.; best. -et.
Etymologi
[sv. dial. oty(g); jfr d. utøj; av O- 2 o. TYG; jfr DJÄVULS-, FANS-, ILL-, OTÄCKS-TYG m. fl.]
om ngn l. ngt som väcker känslor av motvilja l. obehag; ofta koll.
a) (†) koll., om ohyra. Underofficerarne skola tillsee at bussarne hålla sig rena för beet och otygh. KKD 10: 373 (1704).
b) (†) koll., om löst folk, slödder, pack. Spegel 617 (1712).
c) i folktron, om övernaturligt väsen som är farligt l. fördärvbringande för människorna; ofta koll.; äv. om magiska konster o. d. Sedan det blef skumt om aftonen, tordes han knappt sticka ut näsan, af fruktan att stöta på något troll eller otyg. CFDahlgren 5: 149 (1833). Det bar då syn för sägen, att stackaren varit ute för otyg. Wigström Folkd. 2: 242 (1881). (Rånöborna) kom sällan åt kyrkan och lade slantar under stenar, förgjorde bössor och kunde otyg. Strindberg Skärk. 90 (1888). Otyg och äventyr. Dahllöf (1915; boktitel).
d) allmännare, dels om person l. djur som väcker ens förargelse l. som man anser åstadkomma skada, dels om sak, tillstånd, förhållande o. d. som är förarglig(t) l. besvärlig(t) l. skadlig(t); ofta koll. Liljecrona RiksdKul. 25 (1840). Luften är ännu qvalmig (efter vulkanutbrottet) och full af så mycket otyg, att det svider i ögonen. Lundgren MålAnt. 3: 53 (1873). För de mest konsekventa voltaireanerna, en Kellgren och en Rosenstein, var .. mystiken i dess afarter ett otyg. SvH 8: 89 (1904). Turister på Spetsbergen äro närmast ett otyg. Quennerstedt StrSkr. 1: 54 (1919). jfr: Innan månadens slut hade hon otyget över sig, och innan året var gånget låg hon på sin bår. Väring Vint. 319 (1927; om feglöss); jfr a. — särsk.
α) (vard.) med försvagad bet.: ”elände” (se d. o. 3). Det är ett otyg med långa förlofningar. Wahlenberg UnderlVäg. 148 (1887).
β) övergående i bet.: ofog, okynne; rackartyg, ”sattyg”. Meurman (1847). Han kan gå och ställa till otyg för mig. Nordström Lumps. 86 (1910). Var det hönsen som hade något otyg för sig, tro? Sjödin StHjärt. 12 (1911).
Spoiler title
Spoiler content