SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
O- ssgr (forts.):
OYMKAD, se oömkad.
OYMPAD, p. adj.
1) trädg. om träd l. stam: icke ympad. PJBergius PVetA 1780, s. 79. Den gamla oympade apeln. Lagerlöf Berl. 2: 62 (1891).
2) icke vaccinerad; förr äv. om sjukdom: som icke behandlats gm vaccination. Oympad boskapssjuka, pest. Murberg FörslSAOB (1791). Oympade personer. SFS 1833, s. 14.
3) lant. om jord l. baljväxt: till vilken icke tillsatts baljväxtbakterier (i form av renkultur l. i form av jord som hämtats från en föregående baljväxtåker). MosskT 1889, s. 221. LAHT 1906, s. 70.
Spoiler title
Spoiler content