SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PISENLIT, r. l. m.
Ordformer
(pisanli 17731824. pis en lit 17901807. pis-en-lit 17731828. pisenlit 17831852. piss en lit 1757. piss-en-lit 1837. pissenlit 17511814)
Etymologi
[av fr. pissenlit, piss en lit, ä. fr. pisse en lit, till pisser (se PISSA) o. lit, säng; med avs. på anledningen till namnet jfr KO-PISS 2]
(†) växten Taraxacum officinale (Web.) Marss., maskros. Linné Sk. 25 (1751). Näst gräsen är ingen växt så allmän i Sverige, som Pissenlit. VetAH 1776, s. 272. ÖoL (1852).
Ssg: PISENLIT-ROT. (†) Berzelius Kemi 5: 749 (1828).
Spoiler title
Spoiler content