SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PISKA, sbst.2, f.
Etymologi
[sv. dial. piska, lättsinnig flicka, smeksam benämning på flicka; jfr sv. dial. pisk, lösaktig kvinna, piska, smal horngädda, pisk, smal, dålig fisk, piskot, smal, klen, shetl. pisk, liten sak, obetydlighet, ouppfostrat barn, påträngande person; urspr. betecknande ngt smalt l. litet o. rotbesläktat med PES]
(†) (okvädinsord till) sköka. Spegel 346 (1712). — jfr FUL-PISKA.
Spoiler title
Spoiler content